Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

"Krkonoše - jedinečné navenek, přátelské uvnitř"

Tyto stránky jsou koncipovány pro podporu regionálního rozvoje specifického území oblasti Krkonoše a rovněž jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního rozvoje této oblasti.

K tomuto účelu byla založena v říjnu 2011 „Pracovní skupina pro integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše.eu“, která je hybnou silou v regionálním rozvoji regionu Krkonoše, a připravuje možnost pro toto území, k získání nemalých finančních prostředků v nadcházejícím novém plánovacím období EU 2014 – 2020. Tato pracovní skupina čítá kolem 15 odborníků z různých kategorií úzce spjatých s rozvojovými cíly regionu.

Území, které je řešeno, je určeno rozlohou 40 měst a obcí, které jsou sdruženy ve Svazku Krkonoše www.svazek.krkonose.eu. Dále do řešeného území spadá oblast podél komunikačních os směrem k Polské republice (hraniční přechod Královec/Lubawka a Harrachov/Jakuszyce) a směrem z podhůří k Nové Pace.

Patronát pracovní skupiny drží ve svých rukou vedoucí pracovníci regionálního rozvoje Královéhradeckého a Libereckého kraje.

další informace...

Projekty

 • Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše

  Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše

  Hlavním cílem projektu je zlepšit fungování a zvýšit efektivnost činnosti Svazku měst a obcí Krkonoše v oblasti strategického plánování rozvoje regionu.... [ více ]

 • Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí

  Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí

  Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce za účelem sociálního a ekonomického rozvoje Česko-Polského příhraničí v krkonošském regionu po obou stranách hranice Polska a České republiky. Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 - 31.12. 2018)... [ více ]

 • Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020 (s výhledem do roku 2030)

  Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020 (s výhledem do roku 2030)

  Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše (dále jen Strategie) by se měla stát významným koncepčním dokumentem, který bude formulovat směřování rozvoje této oblasti v dlouhodobém horizontu (20 – 30 let).... [ více ]

 • Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR)

  Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR)

  Krkonoše - svazek měst a obcí bude připravovat na základě analýzy Integrovanou strategii krkonošského regionu na léta 2014 – 2020. Jedním z možných přístupů je využít záměrů Ministerstva životního prostředí, a také pro krkonošský region připravit Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR).... [ více ]

 • VIZE KRKONOŠE 2050

  VIZE KRKONOŠE 2050

  „Přátelství lidí a hor“ Prohlášení ke krkonošské budoucnosti... [ více ]

 • Krkonošský apel

  Krkonošský apel

  My, níže podepsaní, zcela jednomyslně podporujeme dokument s názvem „Krkonošská výzva k dostavbě silniční komunikace D11/S3“.... [ více ]

 • Deklarace 2015 – Lubawka

  Deklarace 2015 – Lubawka

  Dálnice spojující Krkonoše s Polskem se rýsuje... [ více ]

 • Podpora meziobecní spolupráce

  Podpora meziobecní spolupráce

  Cílem projektu není nahrazovat jiné fungující aktivity a projekty, ale poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst. Proto mu také ve zkratce říkáme Obce sobě.... [ více ]

Vize a poslání

 • Krkonoše - svazek měst a obcí se stal jedním z hybatelů regionálního rozvoje regionu. K naplnění této role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních diskuzí o budoucnosti regionu.
 • Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.